Modaliteiten Introductieaanbieding

Modaliteiten Introductieaanbieding

Modaliteiten Introductieaanbieding

Aanbieding

Deze modaliteiten passen zich toe op de introductieaanbieding op de website www.visite-kaartjes.com . Deze aanbieding wordt verspreid door bijsluiten van aanbiedingskaartjes in verzonden pakketjes van bestelde visitekaartjes. De aanbieding is bestemd voor bestaande klanten die nieuwe klanten introduceren bij www.visite-kaartjes.com. Een nieuwe klant houdt in dat deze een andere bedrijfsnaam en een ander faktureringsadres heeft als die van u of reeds geworven nieuwe klanten. De aanbieding houdt in :

voor bestaande klant :

Indien wij twee nieuwe klanten verwerven d.m.v. een aanbiedingscode van een bestaande klant en de nieuwe klanten daadwerkelijk een bestelling plaatsen en voldoen, zal bestaande klant 1 gratis bestelling van 1000 visitekaartjes ontvangen.

voor nieuwe klant :

Hij/zij zal een bestelling kunnen plaatsen van 500 exemplaren voor de prijs van 250 of 1000 exemplaren voor de prijs van 500.

De volgende condities zijn van toepassing op deze aanbieding :

Modaliteiten aanbieding

De gratis kaartjes zijn enkel en alleen toegekend indien twee nieuwe klanten met uw aanbiedingscode daadwerkelijk twee bestellingen hebben geplaatst en voldaan.

De bestaande klant heeft dan recht op 1000 exemplaren van één soort kaartje van eenzijdige druk. De caracteristieken van het produkt zijn omschreven op onze website www.visite-kaartjes.com. Slechts de bijdrage voor de verzendkosten van 7 . zijn voor rekening van de bestaande klant.

De bestaande klant zal per electronische post bericht krijgen over de toekenning van zijn gratis toegekende kaartjes en zal 18 maanden tijd hebben om van deze aanbieding gebruik te kunnen maken en zijn kaartjes te kunnen bestellen. Na verloop van deze termijn zal de aanbieding ongeldig zijn en geen enkele compensatie kunnen worden toegekend.

Voor de geldigheid van deze aanbieding behoort een nieuwe klant een ander rechtspersoon te zijn dan de bestaande klant en voormalig nieuwe aangemelde klanten. De rechtspersoon is die welke op de faktuur staat vermeld.

De aanbieding geldt voor één soort kaartje per bestaande klant.

De bestaande klant behoort zijn aanbiedingscode niet te verspreiden via media: krant, website, newsgroup, mailing... Indien de bestaande klant niet over voldoende gedrukte aanbiedingskaartjes beschikt kan hij/zij zijn aanbiedingscode op papier, via email of mondeling aan nieuwe klanten doorgeven.

Voor bestaande klanten die meer als 10 nieuwe klanten kunnen aanmelden bestaan andere aanbiedingen. Hiervoor kunt u kontakt met ons opnemen.

In geval van fraude zal de aanbiedingscode van de bestaande klant worden geblokkeerd, de winst worden geannuleerd en rechtsvervolging in overweging worden genomen.

Geldigheidsduur

Deze aanbieding is gelding tot 31/12/2007.

Bovenaan pagina